PAROHIA ROMANO - CATOLICĂ ADORMIREA MACII DOMNULUI BUCURESTI

Actualitate 2017

Actualitate 2016

Actualitate 2015

Actualitate 2014


Sărbătoare în Institutul Surorilor Fiicele Milostivirii şi ale CruciiÎn Parohia noastră, din anul 2007 activează surorile din Institutul Fiicele Milostivirii şi ale Crucii, Institut de viaţă consacrată înfiinţat de Slujitoarea lui Dumnezeu sora Maria Rosa Zangara, în anul 1892, în Italia. Carisma Institutului este adorarea Pătimirii mântuitoare a lui Isus şi exercitarea celor 7 opere de milostenie trupească şi a celor 7 opere de milostenie sufletească. Ziua de 14 septembrie - sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci - pentru Institutul Fiicele Milostivirii şi ale Crucii are o semnificaţie deosebită, întrucât Sfânta Cruce este sărbătoarea Institutului şi modelul spre care este chemată fiecare soră, prin harul lui Dumnezeu. Pentru a marca această sărbătoare, în fiecare an surorile propun comunităţii parohiale în mijlocul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi celor interesaţi, trei zile de pregătire spirituală, prin rugăciuni şi predici tematice care să prezinte aspecte din misterul Crucii, precum şi din importanţa acestuia pentru mântuirea întregii omeniri. Şi în acest an, cele trei zile de pregătire spirituală au fost marcate de prezenţa tainică a Crucii, care nu împovărează viaţa noastră, ci ne poate conduce la o unire mai deplină cu Cristos cel părăsit şi suferind pentru răscumpărarea noastră, dar triumfător asupra morţii şi a păcatului tocmai prin lemnul dătător de viaţă al Crucii sale. Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a reprezentat o încoronare a mulţumirii şi recunoştinţei noastre faţă de darul gratuit al mântuirii.
Acest an este unul deosebit pentru Institutul nostru, deoarece se împlinesc 125 de ani de la înfiinţare, 25 de ani de prezenţă în România şi 10 ani de prezenţă în Arhidieceza de Bucureşti, la Parohia Romano-Catolică Adormirea Maicii Domnului, din Capitală. Aceste momente de jubileu nu pot fi trecute cu vederea, de aceea şi surorile aduc mulţumirea lor pentru toate harurile primite din partea Domnului şi pentru susţinerea de care s-au bucurat de-a lungul timpului din partea păstorilor sufleteşti, a credincioşilor şi a binefăcătorilor. Le mulţumim păstorilor Arhidiecezei noastre, preoţilor şi credincioşilor din parohia unde ne desfăşurăm activitatea, precum şi celor care ne însoţesc cu rugăciunea sau prin alte modalităţi. Pe toţi îi încredinţăm bunului Dumnezeu, ca el să reverse asupra tuturor toate harurile şi binecuvântarea! Sora Maricica Balint, FMC
copyright©PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ ADORMIREA MAICII DOMNULUI,București