PAROHIA ROMANO - CATOLICĂ ADORMIREA MACII DOMNULUI BUCURESTI
Congregația Fiicele Milostivirii și ale Crucii
În Parohia noastră își desfășoară activitatea surorile din Congregația Fiicele Milostivirii și ale Crucii. Ele sunt implicate în unele activități pastorale ale parohiei, însă misiunea principală a surorilor o reprezintă angajarea lor în bunul mers al Grădiniței particulare cu program normal și prelungit Rosa Zangara. Surorile din Congregația Fiicele Milostivirii și ale Crucii au înființat această grădiniță în anul 2007.
Grădinița particulară cu program normal și prelungit Rosa Zangaraeste una dintre grădinițele cu tradiție în București și are ca principal obiectiv realizarea unui proces educațional optim dezvoltării armonioase a personalității copiilor. Surorile care activează în cadrul grădiniței sunt educatoare cu experiență și desfășoară activități cu caracter educativ, conform Programei Ministerului Educației pentru Gradinițe, și catehetic.
Pe lângă activităţile educative din grădiniţă, Sr. Ioana Mîrţ face cateheza cu copiii din clasele I-IV, iar sr. Eusebia Divile se ocupă de corul copiilor, începând cu anul 2014.
Grădinița particulară cu program normal și prelungit Rosa Zangara are în componența sa toate grupele de pregătire specifice învățământului preșcolar: grupa mica, mijlocie și mare. Activitatea se desfășoară într-un spațiu organizat, respectându-se specificul fiecarei grupe; grădinița este dotată cu mijloace audio-viziuale și materiale didactice necesare desfășurării procesului educațional, sală de mese, sală de odihnă, grupuri sanitare adaptate vârstei preșcolare, bucătărie și spațiu de joacă în aer liber.
Pe lângă personalul didactic reprezentat de surori-educatoare, profesori pentru programele opționale (dans, Limba italiană, Limba engleza), grădinița este sub atenta supraveghere a medicului școlar care este gata să răspundă oricărei solicitări.
În prezent, grădinița are 3 grupe a câte 20 de copii. Copiii se bucură de o educație adaptată la particularitățile individuale și de vârstă. Grădinița este locul unde copilul învață să comunice, să se joace, să socializeze și locul din care copilul pleacă cu un bagaj bogat de cunoștințe, necesare integrării armonioase în viața școlară.
Congregația Fiicele Milostivirii și ale Crucii este prezentă în România, Italia, Mexic și Etiopia. Surorile care aparțin Congregației se implică în educarea copiilor, în îngrijirea bătrânilor și a celor defavorizați, în onorarea sfântului altar al Bisericii Catolice.
În România, Congregația are 3 comunități: la Buruieneşti, județul Neamț (din 1992), Bucureşti (din 2007) şi Curtea de Argeş (din 2013).
Sr. Maricica Balintcopyright©PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ ADORMIREA MAICII DOMNULUI,București