PAROHIA ROMANO - CATOLICĂ ADORMIREA MACII DOMNULUI BUCURESTI
ACTUALITATEDin nou împreună, la Ciofliceni


La sfârșitul acestei săptămâni, a avut loc o nouă ieșire a comunității noastre la Mănăstirea Părinților Carmelitani Desculți, de la Ciofliceni (Snagov). Pentru că suntem în luna octombrie, Luna misiunilor, prima întâlnire tematică a fost dedicată mărturiei Doamnei Mădălina Haidemak, enoriașă din parohia noastră, care, așa cum a mărturisit, a avut harul de a trăi timp de șase luni o experiență misionară în Kenya. Dumneaei ne-a vorbit despre realitățile acestei ţări, despre bogăția de valori spirituale în ciuda sărăciei materiale, despre munca plină de dăruire pe care preoții din Arhidieceza de București o depun aici pentru a se îngriji de formarea umană, în domeniul spiritual și educațional, a tuturor: copii, tineri, familii și persoane în dificultate. Tema celei de-a doua întâlniri a fost „Necesitatea formării în credinţă a adulţilor”, în cadrul căreia, părintele Mihai Mărtinaş, parohul comunităţii noastre, ne-a explicat cât este de importantă catehizarea adulţilor, încercând să trezească în cei prezenţi dorinţa de a participa constant la întâlnirile catehetice din parohie. Pentru că, dacă nu beneficiem de o catehizare permanentă, dacă nu ne preocupăm de o formare permanentă în credinţă „nu putem să dăm lumii ceea ce nu avem în inimile noastre; nu putem să dăm mărturie despre ceva ce nu înţelegem sau de-a dreptul nu cunoaştem. Nu putem să ne creştem copiii într-o credinţă pe care nu o înţelegem şi nu o iubim. Nu putem să aducem lumină în această cultură întunecată, dacă noi abia vedem”. Aşadar, „trebuie să ne cunoaştem credinţa, crescând în înţelepciune şi în har de-a lungul întregii noastre vieţi”.

citeste mai mult

vezi album fotoSărbătoare în Institutul Surorilor Fiicele Milostivirii şi ale Crucii


În Parohia noastră, din anul 2007 activează surorile din Institutul Fiicele Milostivirii şi ale Crucii, Institut de viaţă consacrată înfiinţat de Slujitoarea lui Dumnezeu sora Maria Rosa Zangara, în anul 1892, în Italia. Carisma Institutului este adorarea Pătimirii mântuitoare a lui Isus şi exercitarea celor 7 opere de milostenie trupească şi a celor 7 opere de milostenie sufletească. Ziua de 14 septembrie - sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci - pentru Institutul Fiicele Milostivirii şi ale Crucii are o semnificaţie deosebită, întrucât Sfânta Cruce este sărbătoarea Institutului şi modelul spre care este chemată fiecare soră, prin harul lui Dumnezeu. Pentru a marca această sărbătoare, în fiecare an surorile propun comunităţii parohiale în mijlocul căreia îşi desfăşoară activitatea, precum şi celor interesaţi, trei zile de pregătire spirituală, prin rugăciuni şi predici tematice care să prezinte aspecte din misterul Crucii, precum şi din importanţa acestuia pentru mântuirea întregii omeniri. Şi în acest an, cele trei zile de pregătire spirituală au fost marcate de prezenţa tainică a Crucii, care nu împovărează viaţa noastră, ci ne poate conduce la o unire mai deplină cu Cristos cel părăsit şi suferind pentru răscumpărarea noastră, dar triumfător asupra morţii şi a păcatului tocmai prin lemnul dătător de viaţă al Crucii sale. Sărbătoarea Înălţării Sfintei Cruci a reprezentat o încoronare a mulţumirii şi recunoştinţei noastre faţă de darul gratuit al mântuirii.

citeste mai mult

vezi album foto
VIDEO


Christus natus est 2016
ALBUM FOTO


Din nou împreună, la Ciofliceni


vezi album foto


copyright©PAROHIA ROMANO-CATOLICĂ ADORMIREA MAICII DOMNULUI,București